Kader İnancı Hap Bilgiler | 8. Sınıf

Kâinatta tesadüfe yer yoktur. Evrendeki her olay, sebep-sonuç ilişkisi içinde meydana gelmektedir. İslam’a göre evrende Allah (c.c.) tarafından belirl

 kader inancı ders notları

Kader İnancı

 • Güneş’in her gün doğup batmasından, gece ile gündüzün oluşumuna kadar her şeyde bir ölçü vardır.
 • Gece ve gündüz ile mevsimler devamlı bir biçimde birbirini izlemektedir. Bütün bunlar, Rabb’imizin (c.c.) her şeyi bir ölçüye göre yarattığını göstermektedir.
 • Doğada; ormanlardan denizlere, hayvanlardan bitkilere varıncaya kadar her
  şey ölçülü ve dengelidir. Ormanlar hem soluduğumuz havayı temizler hem de Dünya’mızdaki yağış dengesini düzenler.
 • Örneğin Güneş, Dünya’mıza şimdikinden daha yakın olsa canlılar sıcaktan yaşayamazdı. Daha uzak olması hâlinde ise aşırı soğuk, hayatı olumsuz etkilerdi.
 • Yüce dinimizin inanç esaslarından biri, kader ve kazaya inanmaktır.
 • Peygamberimiz (s.a.v.), kadere inanmanın, imanın şartlarından olduğunu bir hadisinde şöyle belirtmiştir: “İman; Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve ahiret gününe iman etmendir. Hayrı ve şerriyle kadere inanmandır.
kader inancı ders notu

Evrensel Yasalar

 • Kâinatta tesadüfe yer yoktur. Evrendeki her olay, sebep-sonuç ilişkisi içinde meydana gelmektedir.
 • İslam’a göre evrende Allah (c.c.) tarafından belirlenen değişmez kanunlara sünnetullah denilmektedir.
 • Sünnetullah ile kader inancı arasında sıkı bir ilişki vardır.
 • Yüce Allah’ın (c.c.) kâinatta belirlediği yasalar, evrensel özellik taşır. Gözlenebilir durum ve olgular arasındaki ilişkileri açıklar. Matematiksel verilerle açıklanabilir. Yasaların yanılma ihtimali çok düşüktür. Yasalar, aynı türden pek çok olayı ilgilendirir, her zaman ve her yerde geçerlidir. Pek çok kez tekrarlanan deney ve gözlemler sonucu ortaya konulmuştur.
 • Rabb’imizin (c.c.) evrenin işleyişinde belirlediği yasalardan biri, fiziksel yasalardır. Suyun deniz seviyesinde 100 derece sıcaklıkta kaynaması, ısıtılan metallerin genleşmesi, suyun kaldırma gücü, bazı nesnelerin suda batmaması, metallerin iletkenliği vb. durumlar, fiziksel yasalara uygun olarak gerçekleşen olaylardır.
 • Sürü içerisinde en zayıf hayvanın daha çabuk ve kolay avlanması, yaşama şansının düşük olması biyolojik bir gerçekliktir. Ayrıca mikroskopla görülebilen küçücük canlıların hastalıklara neden olması, anne karnından itibaren düzenli beslenme sürecinin insan sağlığını etkilemesi hep biyolojik yasalarla ilgilidir.
 • Toplumsal yasalar, insanların ortaya koyduğu davranışlar sonucunda oluşmuştur. Bu yasalar, olaylar arasında sebep-sonuç ilişkisi olduğunu belirtir. Meydana gelen her toplumsal olayın, kendinden önceki bir durum ya da olayın sonucu olduğunu ortaya koyar. Bilgisiz ve eğitimsiz toplumlarda suç oranının daha yüksek olması; köy, kasaba gibi küçük yerleşim birimlerinde geleneklere bağlılığın daha güçlü olması gibi durumlar toplumsal yasalarla ilgilidir.
evrensel yasalar konu anlatımı
0

Hiç yorum yok

Yorum Gönder

blogger
© Din Bilgesi Materyalleri
Merve ve Abdullah Hoca İnançla üretiyorlar