Mezhepler Diyagramı (7. Sınıf 5. Ünite)

7. Sınıf 5. Ünite'de yer alan İslam Düşüncesinde Yorumlar konusuna dair oluşturduğumuz diyagram serisini sizlerin faydasına sunuyoruz. Öğrencilerinize

7. Sınıf 5. Ünite'de yer alan İslam Düşüncesinde Yorumlar konusuna dair oluşturduğumuz diyagram serisini sizlerin faydasına sunuyoruz. Öğrencilerinize diyagram hazırlama ve eşleştirmeye dönük etkinlikler yaptırarak bu konunun görsel açıdan da zihinlerine kolayca yerleşmesini sağlayabilirsiniz. Tüm öğrencilerimize ve meslektaşlarımıza kolaylıklar dileriz.


Materyal dosyasında yer alan konu başlıkları;


İslam Düşüncesinde Yorumlar

1. İtikadi Yorumlar
a) Maturidilik
b) Eşarilik

2. Fıkhi Yorumlar
a) Hanefilik
b) Şafilik
c) Maliklik
d) Hambelilik

2. Tasavvufi Yorumlar
a) Yesevilik
b) Mevlevilik
c) Nakşibendilik
d) Kadirilik
0

Hiç yorum yok

Yorum Gönder

blogger
© Din Bilgesi Materyalleri
Merve ve Abdullah Hoca İnançla üretiyorlar