ESMA-İ HÜSNA Nedir?

ESMA-İ HÜSNA Nedir?

ESMA-İ HÜSNA ( Allah'ın güzel isimleri)Esmâ-i Hüsnâ en güzel isimler demektir. Kur’an-ı Kerim’de en güzel isimlerin Allah’a (c.c.) ait olduğu haber verilir ve O’na bu isimlerle dua etmemiz gerektiği şöyle belirtilir:


“En güzel isimler Allah’ındır; bu güzel isimlerle O’na dua edin…”

 

Temel Dini Bilgiler dersine ai Esma-i Hüsna'ya dair hazırladığımız materyali, pdf formatında indir.

                                                                     


Esma-i Hüsna'da yer alan Rabbimiz'e ait bir kaç isminden bahsetmek gerekirse;


Allah ismi Yüce Rabbimizin zâtına ait özel ismidir. Bu isim bütün Esmâ-i Hüsnâ’yı kendinde barındırır. O Allah (c.c.) ki vardır, birdir ve O’ndan başka da ilah yoktur. Allah’ın (c.c.) başlangıcı ve sonu yoktur. Her şeyi yaratan sonsuz ilim ve güç sahibidir. Hiçbir şey O’na zor gelmez. 


“Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka tanrılar bulunsaydı, yer ve gök, (bunların nizamı) kesinlikle bozulup gitmişti. Demek ki arşın Rabbi olan Allah, onların yakıştırdıkları sıfatlardan münezzehtir.” 

 

Allah’ın (c.c.) Vâhid ve Ehad olduğunu söylediğimizde O’nun bir, tek, yegâne varlık olduğuna işaret etmiş oluruz. O’nun benzeri ve dengi yoktur. Allah’ın (c.c.) zâtında ve sıfatlarında bir ve yegâne olduğunu bu isimler ifade eder. O, ezelden beri kâinatı tek başına yaratıp idare edendir. 


Mü’min Allah’ın (c.c.) güzel isimlerinden biridir. Güven veren, emin kılan, koruyan, iman nurunu veren gibi anlamlara gelir.47 Mümin, Kur’an-ı Kerim’de iman, emniyet ve güven veren anlamlarında kullanılmıştır.


Allahu Teala'nın diğer isimleriyle alakalı ayrıntılı bilgiye ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz. 


Yukarıda yer alan Allah, Vahid, Ehad ve Mümin esmalarına dair tarifler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlatılan Temel Dini Bilgiler (İslam 1) kitabından faydalanarak hazırlanmıştır.

0

Hiç yorum yok

Yorum Gönder

blogger
© Din Bilgesi Materyalleri
Merve ve Abdullah Hoca İnançla üretiyorlar